Oturum Aç

 Araştırmalarımız


· Tıbbi ve Aromatik Bitkilerden standardize hammadde eldesi için farklı parametrelerin denenmesi ve standardizasyon çalışmaları yapılması

· Tıbbi ve Aromatik Bitkilerden ilaç potansiyeli olabilecek bileşiklerin izolasyonu ve yapı tayini çalışmaları.

· Bitkisel hammaddelerin ve ürünlerin analiz yöntemlerinin geliştirilmesi ve validasyonu

· Tıbbi ve Aromatik bitkilerden kozmetikte kullanılacak hammaddeler ve kozmetik ürünlerin geliştirilmesi ve formülasyon çalışmaları

· Anadolu’nun geleneksel halk ilaçlarından gıda takviyesi ve bitkisel ilaç geliştirilmesi ve formülasyon çalışmaları

· Biyoyararlanımı düşük olan doğal biyo-aktif moleküllerin nano-formülasyonlarının hazırlanması

· Kanser ve nörodejeneratif hastalıkların tedavisine yönelik doğal ürün içerikli hedefli nano-formülasyonların geliştirilmesi

· Farklı nörolojik hastalıklar ve kansere karşı etki gösteren maddelerin bilgisayar-destekli keşif ve tasarım çalışmaları

· Türkiye’deki tıbbi bitkilerin geleneksel kullanımının etnobotanik çalışma prensibi ile belirlenmesi

· Tıbbi bitkilerin taksonomik, anatomik, sitolojik ve palinolojik özelliklerinin belirlenmesi

· Tıbbi bitkilerin yetişme ortamı özelliklerinin belirlenmesi, kültüre alınması ve korunmaları üzerine çalışmalar


HASTANEMİZ