Oturum Aç

 Projenin Amaçları

· Yaratıcılık ve yeniliği geliştirmek üzere farklı üniversiteler, kurum ve kuruluşlarla farklı disiplinler ve yaklaşımların ortak kullanımına imkan veren bir Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezinin oluşturulması

· Fitoterapi alanında kullanılan bütün standart bitkisel drogların ve bitkisel hammaddelerinin (sabit yağlar, uçucu yağlar ve ekstreler) bulunduğu bir k​oleksiyon oluşturulması

· Fitoterapi ile ilgili kitap, görsel, video vb. içeren geniş bilgi ve belgelerin yer aldığı kütüphane oluşturulması

· Tıbbi bitkiler, bitkisel droglar ve içerdikleri bileşiklerin farmakolojik etki ve etki mekanizması ile ilgili eğitim dokümanlarının hazırlanması

· Tıbbi bitkiler ve bitkisel droglardan hammaddelerin elde edilmesi, standardizasyonu ve bitkisel ilaçların geliştirilmesi

· Fitoterapi alanında kullanılan bitkisel hammaddelerin, ürünlerin (gıda, gıda takviyesi, kozmetik, ilaç, vs) kalite kontrollerinin yapılması

· Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı kriterlerine göre ruhsatlandırılacak bitkisel ürünlerle ilgili sektörlerin bilgilendirilmesi ve uzman desteği verilmesi

· Fitoterapi alanında sağlık çalışanlarına (Hekim, Diş Hekimi, Eczacı, Diyetisyen vb) ve halkı bilgilendirmeye yönelik, seminerler ve eğitimler düzenlenmesi

· Fitoterapi alanında T.C. Sağlık Bakanlığı; Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği (27 Ekim 2014 tarih ve 29158 sayılı Resmi Gazete)” kapsamında Hekimlere yönelik Fitoterapi Uygulama sertifika eğitimleri düzenlenmesi

· Fitoterapi alanında gıda, kozmetik ve ilaç sektörlerine yönelik sertifika eğitimi, çalıştay ve konferans düzenlenmesi

HASTANEMİZ